เรื่อง :

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
26/04/2017 1 4,500

หลักการและเหตุผล

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมัครก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 เหลือเพียง ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1