เรื่อง :

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
30/05/2018 1 4,000

หลักการและเหตุผล

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท
สมัครก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


• ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1