เรื่อง : หลักสูตร Consultative Selling Techniques (การขายเชิงที่ปรึกษา)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อให้พนักงานขายมีทักษะเพิ่มขึ้นในการเป็น Expert Consultant                                                                            

• เพื่อให้พนักงานขายมีผลเฉลี่ยที่น่าพอใจในการเข้าพบลูกค้า  ( ลูกค้าสนใจที่จะดำเนินขั้นตอนต่อไป)                                  

• เพื่อให้พนักงานขายมีทักษะที่จำเป็นในการขายแบบที่ปรึกษา เช่น การตั้งคำถาม การสร้างไมตรี การใช้บุคลิกภาพการกำหนด  ทัศนคติบวก                                                                                                                                                   

• เพื่อให้พนักงานขายมีความสุขกับการทำงาน และท้าทายตัวเอง ทำงานให้บรรุเป้าหมาย

 เนื้อหาการฝึกอบรมและกำหนดการ

08.30 - 09.00     เริ่มลงทะเบียน                                                                                                                  

09.00 – 12.00    ความเข้าใจภาพรวมของ Consultative Selling                                                                                                                               

• นิยาม และ บทบาทที่สอดคล้องกับนิยาม                                                                                                                                                   • ความแตกต่างระหว่าง Traditional Selling  กับ Consultative Selling                                                               

• Discussion    การมีทัศนคติบวกเพื่อบรรลุเป้าหมาย                                                                             

• การสร้างทัศนคติบวกกับตัวเอง เพื่อเอาชนะอุปสรรค                                                                              

• วิธีกำหนดทัศนคติบวกกับลูกค้า                                                                                                    

• วิธีกำหนดทัศนคติบวกกับเป้าหมายการขาย                                                                                         

• WORK SHOP  การขายในสถานณะการการแข่งขันเข้มข้น                                                                                         

• ต้องมีมุมมองที่ถูกต้องที่มีผลต่อการขาย คือ “การตัดสินใจเป็นเรื่องของเหตุผล  การซื้อเป็นเรื่องของอารมณ์”                 

• WORK SHOP.     หลักการขาย Industrial Products

1. สร้างความเชื่อใจให้เกิดกับลูกค้า ( เกิดมิตรภาพได้ง่าย)                                                                   

2. ใช้ความเชื่อมั่นในบริการและBrand กระตุ้นและชี้ชวนให้ลูกค้าหลงใหล                                                

3. สามารถทำให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างกับคู่แข่ง                                                                             

4. เสนอ Solution ที่สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้                                                                               

5. สร้างบรรยากาศที่ดี ด้วยการใช้อารมณ์ที่เบิกบาน                             

6. เน้นให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต                                                                                   

• WORK SHOP

13.00-16.00      5 ขั้นตอนสำคัญของ Consultative Selling                                                                                      

1. การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า  โดย search จาก ภายในบริษัท และ แหล่งภายนอกเพื่อการเตรียมความพร้อม ในการเข้าพบ หรือ นัดหมาย                                                                               

2. เตรียมวิธีการถามและรูปประโยคคำถาม  โดยใช้หลักต่อไปนี้                                                                       

 2.1 ใช้ คำถามปลายเปิด  เพื่อให้รู้ NEED  และ ปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไขเป้าหมายงบประมาณ และ Time line                                                                                                      

 2.2  ใช้คำขึ้นต้นคำถาม  5 W 1 H                                                                                         

3. การรับฟัง  เรียนรู้หลัก  Active Listening  เพื่อ การตอบที่ตรงประเด็นและชัดเจน                                        

4. การตอบ   การให้คำปรึกษา  การสร้างคุณค่า  เพื่อช่วยขจัดปัญหาให้ลูกค้า                                                                           

 • โดยใช้กลยุทธ์  ลูกค้าอารมณ์ดี   มีความสุข ลูกค้าตัดสินใจง่ายและให้เพื่อให้ได้โอกาสดำเนินงาน ต่อไป         

• การวิเคราะห์ “คุณค่า”ที่ลูกค้าต้องการคุณค่าแต่ละคุณค่า ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ขณะนั้น / ความจำเป็นขณะนั้น/  อารมณ์ลูกค้าขณะนั้น                                                                                              

 • เรียนรู้กับดักที่เป็นอันตรายต่อการให้คำปรีกษา                                                                                     

5. การปิดการขาย หรือ การสรุป                                                                                                

• การอ่าน  4  สัญญาณบวกจากลูกค้า                                                                                                             

• การจบที่ประทับใจ                                                                                                                        

• ROLE PLAY

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์

ผลงานด้านการอบรม

 • เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมมาเป็นเวลากว่า 20 (1984-ปัจจุบัน)
 • มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและ บริษัทชั้นนำมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การทำงาน    
1991 – ปัจจุบัน       

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1981 – 1991    

 • DISTRICT  MANAGER  บริษัท  รีน่า แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด
 • DIVISION MAMAGER
 • SUPERVISOR
 • SALES REPRESENTATIVE

1971 -  1981           

 • บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย  จำกัด
 • ผู้จัดการคลังน้ำมัน
 • ผู้จัดการโรงงานเคมี
 • นักเคมี

เกียรติประวัติ

 • ธันวาคม 1988  ชนะเลิศยอดขายสูงสุด (แข่งขัน 27 ประเทศ)
 • 1987 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย  
 • 1984 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย
 • 1982 ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทย

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา เคมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.

MAJOR CLIENT REFERENCES

 • Advanced Agro Co., Ltd.    
 • Alfa Laval (Thailand) Co., Ltd.
 • Amarin Printing PLC.
 • Bangkok Hospital
 • Bangkok Post Publishing
 • Bank of Thailand
 • C.P. Seven Eleven Co., Ltd.
 • Caltex Thailand Co., Ltd.             
 • Charoenpokphan (C.P.) Co., Ltd.
 • Citi Bank Corp.
 • Conform Co., Ltd.
 • Datamat Co., Ltd.
 • Dhipaya Insurance Public Company Limited
 • Dow Chemicals Co., Ltd.
 • DTAC
 • East Asiatic Company
 • Electricity Generating Authority of Thailand
 • Thai Fuji Xerox Co., Ltd.
 • IEC Co., Ltd.
 • Ingram Micro (Thailand) Ltd.
 • Inter Fareast Co., Ltd.
 • ITV
 • Johnson & Johnson (Thai) Co., Ltd.
 • Land Department, Interior Ministry
 • Liangchi Industry Co., Ltd.
 • Plus Property
 • Property Perfect PLC.
 • Reed Tredex  Co., Ltd.
 • Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.
 • Sahapattanapibul PLC.
 • Sahawiriya Co., Ltd.
 • Shinnawatr Telewiz Co., Ltd.
 • Siam Cement Co., Ltd.
 • Siam Steels    
 • SiamYamaha Co., Ltd.
 • Silicate Chemical  Co., Ltd.
 • Skyline Unity Co., Ltd                  
 • STC Group of Companies
 • Telecom Asia (Public) Co., Ltd
 • Thai Life Insurance Co., Ltd.
 • Thai SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
 • Thammasat University
 • The Oriental Hotel
 • TRUE Corporations
 • TV Channel 5
 • Twin Lotus
 • United Broadcasting Corporation PLC.
 • Uni-Charm
 • Uni Lever              
 • United Communication Co., Ltd.

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai