อาจารย์ ธนวิทย์ ไลยยางกูร

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น) และวิชาโท จิตวิทยา
  • ปริญญาโท แบบ full scholarship ด้าน Management สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการผู้จัดการ ในบริษัทค้าส่งด้านพลังงานเชื้อเพลิง 

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทชั้นนำ

อาทิเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) , บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรการตลาด การขาย พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอุปโภคบริโภค การค้าปลีกและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (ศึกษาทางด้านการตลาดโดยตรง  ทำงานอยู่ในแวดวงการตลาดและการขาย มานานกว่า 10 ปี และประกอบธุรกิจส่วนตัว)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai