เรื่อง : หลักสูตร “ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม”ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!!

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

      ปัญหา ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีและผู้บริหารควรรู้ ได้แก่ กรณีใดต้องมีภาษีขาย กรณีใดได้รับยกเว้น กรณีใดบ้างต้องออกใบกำกับภาษี กรณีใดบ้างไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การคำนวณฐานภาษีใช้ราคาตลาดหรือราคาทุนของสินค้า จุดรับผิดเกิดขึ้นเมื่อใด สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ และกรณีใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หักเท่าไร เมื่อใด
      เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องไปพร้อมกับการประหยัดภาษี หลักสูตรนี้เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นภาษีที่น่าสนใจในรายจ่ายต้องห้าม ที่นักบัญชี และผู้บริหารไม่ควรพลาด 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-16.00 น.

§หลักเกณฑ์ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม หลักการแบบแจ่มๆ
§ปรับโฟกัสกันชัดๆ กับประเด็นโดนๆ
Øเหตุเกิดเพราะใบกำกับภาษี เช่น มีการแก้ไข ได้รับมาช้า ได้รับชื่อเดิม ได้รับเป็นชื่อ พนักงานหรือกรรมการ รายการไม่ถูกต้องไม่     

  ครบถ้วน รายการเกิน บางรายการไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์หรือจากคอมพิวเตอร์  

Øอบรม สัมมนา สวัสดิการ
Øจัดอาหารให้กับพนักงาน จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้พนักงาน
Øส่งเสริมการขาย
Øค่าอาหาร ค่าโรงแรมของพนักงาน                    -  แจกของขวัญให้พนักงาน แจกของรางวัลให้กับลูกค้า
Øก่อสร้าง/ตกแต่ง อาคารสำนักงาน โรงงาน          - นำสินค้าหรือบริการมาใช้ในกิจการของตนเอง
Øกาแฟ น้ำตาล คอฟฟี่เมท เครื่องดื่มและอื่นๆ อีกมากมายที่จัดไว้เพื่อรับรองลูกค้า
Øของขวัญที่มอบตามเทศกาล และในโอกาสต่างๆ
Ø ภาษีซื้อสินค้าสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย

     - ซื้อสินค้ามาแถมให้กับลูกค้า           -  ซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ซ่อมแซมรถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก

Øค่าทางด่วน ค่าบัตรทางด่วน ค่าน้ำมัน
Øบริจาคทรัพย์สิน สินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และบริจาคสินค้ากรณีต่างๆ     อื่นๆ อีกมากมายก่ายกอง
§ไขปริศนาลับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อกับรายจ่าย

      -  กรณีที่ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามและรายจ่ายต้องห้าม    - กรณีที่ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามและหักเป็นรายจ่ายได้  

§จัดการอย่างไรกับภาษีซื้อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงที่สุด ?
v เอาไปเล๊ย!! Update ภาษีใหม่ที่น่าสนใจ กับหลักเกณฑ์ง่ายๆ ที่น่าติดตาม อาทิเช่น 
Ø     กิจการ “สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” ( Interantional Headquarter : IHQ)
Ø     กิจการ “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (Interantional Trading Centers : ITC)
Øเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
Øยกเว้นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง
Øยกเว้นค่าท่องเที่ยวภายในประเทศ 15,000 บาท
Øกำหนดเวลาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร(ปรับปรุงใหม่)
Øหลักเกณฑ์และอัตรา SMEs ปี 58 เป็นต้นไป และผลกระทบกรณีประมาณการกำไรสุทธิเป็น SMEs

   แต่ผลประกอบการเมื่อสิ้นรอบหลุดจากการเป็น SMEs   

Øการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
Øภาษีมรดก (Inheritance Tax) ภาษีการให้ (Gift Tax) ที่จะมีผลใช้บังคับเร็วๆ นี้

อีกครั้ง!! คลี่คลายความสับสนที่ยังคงอยู่กรณี ข้อความใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบกำกับภาษี และรายงาน VAT ที่เริ่มใช้บังคับ 1 ม.ค.58

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai