รายการหลักสูตรอบรบ หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคปรับใช้ “กฎหมายอื่น” เพื่อโต้แย้งประเด็นภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 12/01/2018
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 12/01/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 12/01/2018
เทคนิคบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 18/01/2018
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 25/01/2018
หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers  อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 25/01/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 25/01/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 26/01/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ วัน 26/01/2018
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 29/01/2018
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 29/01/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เจาะลึกHarmonized Asean Harmonized System 2017 และกฏหมายพิกัดอัตราศุลกากรไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญ กฏหมายพิกัดอัตราศุลกากร 1 วัน 03/02/2018
หลักสูตร SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/02/2018
หลักสูตร การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 09/02/2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส 1 วัน 15/02/2018
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 15/02/2018
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 17/02/2018
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 20/02/2018
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 23/02/2018
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 23/02/2018
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 23/02/2018
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 24/02/2018
หลักสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0” อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/02/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 08/03/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 13/03/2018
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 14/03/2018
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 15/03/2018
หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 17/03/2018
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 20/03/2018
หลักสูตร Advance International Material Data System : IMDS อาจารย์พิทักษ์ บุญชม 1 วัน 22/03/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 23/03/2018
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/03/2018
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai