เรื่อง : การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control

สถานที่ : โรงแรมอไร้ช โฮเทล สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาของหลักสูตร  (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

 คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

    - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

    - วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

    -  ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

     - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

     - วิธีการประเมินมูลค่าของสต็อก

     - เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ

     - เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

        -   การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        -   การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        -   การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        -   เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก

        -   จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์

         -   การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล

  การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

  เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

  เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

  วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

  ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

  ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้า Logistic & Supply Chain ให้กับองค์กรธุรกิจมากมาย
- Planning and Purchasing Manager บ.I.P Manufacturing 
-กรรมการบริหาร Logistics Supply Chain บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติอังกฤษ
Executive Business Director –DC & Logistics บริษัท ดีทแฮล์ม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
- Logistics & Supply Chain Consultant 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai