หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 14/06/2017
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 06/06/2017
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 29/05/2017

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-464-6524  

085-938-6299

086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai