หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement) อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร 1 วัน 10/02/2023
หลักสูตร เทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 10/02/2023
หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 20/02/2023
หลักสูตร Power of Project Management อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 1 วัน 14/02/2023
หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 03/02/2023

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai