หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Human Resource Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เจาะประเด็น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 16/11/2017
เทคนิคและยุทธวิธี การจ่ายโบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 27/10/2017
Super Admin สุดยอดพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Public Training 1 วัน 20/09/2017

Leadership Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Self Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Thinking Skills

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 30/11/2017

Communication

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 29/09/2017

Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Markgeting

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Service

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) Public Training 1 วัน 10/10/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (Customer Complaint Management) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/10/2017

Sales

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Finance

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 26/09/2017
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Public Training 1 วัน 10/11/2017
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 06/10/2017
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/09/2017

Law

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai