หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Human Resource Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/06/2017
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Skills for Training Officer ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/06/2017
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 30/05/2017

Leadership Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Self Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Thinking Skills

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 21/07/2017

Communication

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 14/06/2017
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 06/06/2017
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 29/05/2017

Markgeting

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Service

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/05/2017
หลักสูตร Professional Call Center อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 13/06/2017

Sales

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 05/06/2017
Sales Booster ภาพลักษณ์อัพยอดขาย อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ 1 วัน 20/06/2017
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/05/2017

Finance

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 28/06/2017

Law

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-464-6524  

085-938-6299

086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai