หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Human Resource Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 Public Training 1 วัน 20/08/2018
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ กรณ์ ทองศรี 1 วัน 24/07/2018
หลักสูตรฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0 อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 24/07/2018

Leadership Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Self Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Thinking Skills

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Communication

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 23/08/2018

Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของคน (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน Logistics ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 16/08/2018
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 24/08/2018
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ (Production Planning & Control) ดร.ธงไชย แก้วสอาด 1 วัน 26/07/2018

Markgeting

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/07/2018

Service

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 02/08/2018
Professional Call Center อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/08/2018

Sales

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/07/2018

Finance

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารจัดระบบงานเครดิตและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/08/2018
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 24/08/2018
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 09/08/2018

Law

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ Public Training 1 วัน 20/08/2018

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai