หลักสูตรฝึกอบรม Public Training เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติมเต็มศักยภาพ ในเรื่องเฉพาะทาง โดยท่านวิทยากรเน้นการให้ความรู้และทักษะ รวมถึงทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น


Human Resource Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย Public Training 1 วัน 30/08/2019

Leadership Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Public Training 1 วัน 31/07/2019
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/08/2019

Self Development

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Thinking Skills

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตรอบรม Strategic Thinking Enhancement 4.0 Public Training 1 วัน 19/08/2019
หลักสูตร ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงาน ขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง อ.ชัยรัตน์ ทินบัว 1 วัน 23/07/2019
หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 30/07/2019
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 26/08/2019

Communication

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Management

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Markgeting

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Service

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ศิลปะการต้อนรับแบบฉบับ Reception ขั้นเทพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/08/2019
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 31/07/2019
หลักสูตรรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 19/08/2019

Sales

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ Public Training 1 วัน 29/07/2019

Finance

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Law

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Public Training 1 วัน 08/08/2019

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai