เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิทซอย 6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ

4. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

5. เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

วิธีการสัมมนาการบรรยาย   Group Discussion  Case Study

 

เนื้อหาการเรียนรู้เวลา 09:00-16:00 น.

1.Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

• ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

• Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ  

2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ 

4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ 

5. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม

6. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

• การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis

• การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model

7. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์ 

8. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

9. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

10. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

11. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร 

12.Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M.,MCIPS

·        ประธานกรรมการ  สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ  AMC

·        ผู้ก่ตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550  รวม 18 ปี) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

อมรบที่เกี่ยวข้อง

  • จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai