เรื่อง : Sales Booster ภาพลักษณ์อัพยอดขาย

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

...ลูกค้าซื้อตัวเราก่อนสินค้า...

          หลายครั้งที่สินค้าคุณสมบัติเป็นเลิศแต่กลับปิดยอดขายไม่ได้ เพราะนักขายขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไม่สามารถสร้างความประทับใจ มีทัศนคติการขายเชิงลบจนทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าคู่แข่ง ในขณะเดียวกันสินค้าที่ธรรมดากลับทำกำไรได้อย่างมาก เพราะนักขายเข้าถึงจิตใจลูกค้าสนทนาได้อย่างราบรื่น แม้ว่าแทบไม่ได้พรีเซ้นต์สินค้าเลยด้วยซ้ำไป

          สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัว แต่เป็นทักษะภาพลักษณ์นักขายที่สามารถฝึกฝนได้  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดก็ตาม  คุณไม่อาจปฏิเสธการขายได้เลย "พิชิตใจได้ในครั้งแรก ปิดยอดขายง่ายๆ คุณก็ทำได้!”

 

เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.

๐ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักขาย

• ขายแล้วไม่ประทับใจลูกค้าไม่ซื้อหรือกลับใช้บริการอีก

• ขายโดยขาดศิลปะการพูดสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไม่พอใจ

• ขายสินค้าคุณภาพแต่มีบุคลิกภาพไม่น่าเชื่อถือ ขัดแย้งกับแบรนด์

๐ หลักสูตร Sale Booster จะทำให้คุณเป็นนักขายที่...

• เป็นตัวเลือกอันดับ 1 ในใจลูกค้าเสมอ

• สร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้าเกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ

• มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพเหมาะกับแบรนด์

 

คุณจะได้เรียนรู้หลักการ...

• ลูกค้าซื้อตัวเราก่อน
• เรากำลังขายอะไร?
• ปั้นตัวให้เป็นแบรนด์
• ภาพลักษณ์นักขายมือโปร
• ภาษากาย...ประสาเซลล์
• การฟังเชิงรุก
• การขายเหนือความคาดหวัง
• ชนะใจลูกค้า 4 ประเภท

วิทยากรโดย อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน
- การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Professional Image)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
- การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Creative Presentation)
- การบริการด้วยหัวใจ (Service with Passion)
- มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)


ประกาศนียบัตร
• Train Image Trainer : Imagine Image Consultancy (Malaysia)
: The New You Academy
• Train the Trainer & Advance Color : Image Coaching Limited Partnership
• Train the Trainer : Atta9 Training
• Basic Professional Appearance / Business Etiquette / Dining Etiquette
: Institute of Image Training and Testing International IITTI (Canada)
• Card Coaching : Code of Success
• Professional Makeup : Sister Makeup
• Royal Silk Class Flight Attendant : THAI Airways
• Smart Anchor : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้ประกาศข่าว)


ตำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาภาพลักษณ์b
• วิทยากรอิสระ


ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) >> พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชั้นธุรกิจ)
• สถานีโทรทัศน์ไอทีวี >> ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ / ผู้สื่อข่าว

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai