เรื่อง : หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย 

สถานที่ : Grand Sukhumvit Hotel
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

เพื่อให้พนักงานขายและบริการ สามารถเจาะเข้าไปในใจของลูกค้า คือทักษะสำคัญในการสร้างความอยาก ทักษะการเชิญชวนที่กระตุ้นความฉงนให้สนใจ และลูกค้ายินดีที่จะซื้อด้วยความเต็มใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาสในการปิดการขายที่สูงขึ้น โดยการเสนอขายจะปิดลงได้ด้วยการพึงพอใจที่จะซื้อ และลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการขายมากกว่าการเป็นผู้อยู่ในฐานะถูกขายหรือยัดเยียดให้ซื้อ อันเป็น "กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย" ในการเสนอขายอย่างมี "กลยุทธ์" นั่นเอง                                              

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม............

• มีทักษะการรุกและเร้าให้ปิดการขายที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้หลักจิตวิทยาเข้าถึงใจลูกค้า ด้วยการใช้วิธีการสนทนาเปิดและปิดการขายหรือการเจรจาต่อรอง

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

ภาคการขาย : จิตวิทยาการขาย

      1. ผูกมิตรมิตรก่อนขาย : เรียนรู้สไตล์ของคนในแบบต่างๆกับวิธีการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าได้ดี

                2. สร้างความกระหายอยาก : กระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อ          3. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง : การแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง

                4. นักขายคือ "ผู้กำกับ" กรอบ/ขอบเขตการขาย                5. อย่า "หลอกขาย"  

      18 ข้อ : กฎแห่งความสำเร็จในการขาย : เรียนรู้ด้วยกิจกรรม "ขายได้หรือขายไม่"

        ตัวอย่างเช่น

                 1. อย่าพูดคำว่า "ไม่"

                2. จงเอ่ยคำ "ชื่นชม" ลูกค้า

                3. อย่าเถียงกับลูกค้า และให้แสดงเพียงการรับรู้ว่า "เหรอครับ / ค่ะ" แทนการ "โต้เถียง"

                4. - 15. ................................................................

                18.จงใช้หลัก "พลิก-ค้น-พบ"

Pricing Strategy : กลยุทธ์ราคา

       1. Seasonal pricing                2. Pricing by type of customer    3. Discount pricing                4. Price lining      

Sales Strategy : กลยุทธ์การขาย

       1. Affinity Strategy                 2. Cross Sales Strategy    3. Up Sales Strategy                4. Tow Sales Strategy

9 หลักการตอบข้อโต้แย้ง

-เทคนิค ใช่ แต่          -เทคนิค ทำไม เพราะอะไร และทำไม -เทคนิคศอกกลับ/บูมเมอแรง  -เทคนิคชงเอง กินเอง

 -เทคนิคเปรียบเทียบ          -เทคนิคชดเชย  -เทคนิคเลือกตอบ    -เทคนิค Flip-Find-Found -เทคนิค Feel-Felt-Found

9 หลักการปิดการขาย

       - เทคนิค Either or                       - เทคนิค Push back     - เทคนิค Reference         - เทคนิค Balance sheet

       - เทคนิค Next step                      - เทคนิค Dead line      - เทคนิค Cherry picker    - เทคนิค Good chance 

ภาคการเจรจาต่อรอง :   3 C – หลักการเจรจาต่อรองแบบยืดหยุ่น

- การควบคุมเกม Control  - การปรับเปลี่ยนจุดยืน Convert     - การโน้มน้าวใจ Convince  3 G – การตั้งเป้าหมายการเจรจาต่อรอง 

- เป้าหมายที่อยากจะได้ Gain   - เป้าหมายที่ต้องได้ Goal  - เป้าหมายที่รับได้ Get  เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

- กฎในการ “สร้างอำนาจ”  - กฎในการ “ขอ”   - กฎในการ “ให้”   - กฎในการ “ปรับข้อเสนอ”   - กฎในการ “แลก”

- กฎในการ “อ่าน” สัญญาณของคู่เจรจา    - กฎในการ “ส่ง” สัญญาณแก่คู่เจรจา

จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา

- หลักการสังเกต “สีหน้า”       - หลักการสังเกต “สายตา”    - หลักการสังเกต “แสดงของมือ แขนและขา”

- หลักการสังเกต “น้ำเสียง”    - หลักการสังเกต “ท่านั่ง”       - กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1. Give and Take                 11. A Whole Bunch                            

2. Bad and Worse                12. Change gear

3. Last straw                      13. Split Items

4. Urgent or Rush     14. Power or AuthorizeLimited                                        

5. Wait for a rainy day          15. Secret            

6. Push Back                       16. Fish Nibble

7. Good Cop, Bad Cop           17. Reference

8. Standing                          18. Change Person

9. Next Time or In the Future    19. Time Out

10. No Appointment Meeting       20. Half & A Half

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

การศึกษา 

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน 

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ยูคอม จำกัด   
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero บริษัท มหวัฒน์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท P.J. Garment (Thailand) จำกัด
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ TCC Capital
 • ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ UCOM
 • ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ โอสถสภา
 • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น

 

การศึกษาและฝึกอบรม

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Competency Based for HRM & HRD : In House Training TCC Group , May 28-30 , 2007
 • Job Analysis & Job description : In House Training TCC Group , June 30 , 2007
 • The Hidden Crisis of Salary People , Nation-NIDA HR Forum , Aug 23 , 2007
 • Innovation Organization , PMAT , Mar 28 , 2007
 • High Performance Organization : PMAT , Apr 20 , 2007
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Integrated Problem Solving & Decision Making สถาบัน P&P Consultants
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Supervisory Grid สถาบัน Grid Thailand
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People สถาบัน PacRim
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Middle Management Workshop สถาบัน LOMA : Life Office Management Association,Inc
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning สถาบัน Integrated Tecsult-HRD Institute แคนาดา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร EDP : Executive Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิทยากรรับรอง หลักสูตร Service Plus Facilitator (การบริการที่มีคุณค่า) สถาบัน DDI สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counselor Person (การขายแบบที่ปรึกษา) สถาบัน Siam Wilson Learning

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai