เรื่อง : หลักสูตร การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

         การทำงานจัดซื้อจะต้องต่อต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า “งานจัดซื้อจะดีหรือเลว ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนจะซื้อและหลังซื้อ ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที และผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อ ควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

วิธีการสัมมนาการบรรยาย   Group Discussion  Case Study

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

* หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

* เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

* แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

* แบบฟอร์มบันทึกสำหรับซัพพลายเออร์รายใหม่

* การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

* ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

* จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

* การทำ AVL (Approved Vendor List)

* ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

* วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

* องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

* วิธีแก้ไขเมื่อจะต้องซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly)

* ข้อคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

* เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

* ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

* บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

* การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M.,MCIPS

·        ประธานกรรมการ  สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ  AMC

·        ผู้ก่ตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550  รวม 18 ปี) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

อมรบที่เกี่ยวข้อง

  • จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai