เรื่อง : ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

         “หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสาร จะทำอย่างไรให้การจัดเก็บเอกสารมีต้นทุนต่ำสุด” เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ จากผู้เขียนหนังสือ “พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุต” จะมาเปิดเผยเทคนิค และเคล็ดไม่ลับที่ซ่อนอยู่ในขุมพลังในระบบการจัดทำและการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทำเป็นระบบมากขึ้น  ตั้งแต่การปูพื้นฐาน, ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในรูปแบบสมัยใหม่ ฯลฯ  อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น  โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง และสามารถช่วยประหยัดการทำงานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม      หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์  สามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำวัน พร้อมสรุปเทคนิครวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารที่ไม่สามารถหาที่เก็บได้อีกต่อไป

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  และนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ  ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนระบบเครือข่ายได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานในสำนักงาน  พนักงานที่ทำงานด้านการจัดเก็บเอกสาร

ผู้ดูแลระบบ Document Control, เลขานุการ, ธุรการ และผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

üเรียนรู้เทคนิคการใช้ไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์มาตรฐานของ PDF
üเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างไฟล์ PDF ทั้งการสร้างแบบ Online และ Offline ด้วย Plug-in พิเศษ
üเรียนรู้การใช้โปรแกรม Acrobat Pro Extended และเทคนิคการประยุกต์ใช้
üเรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งเอกสารบนโปรแกรม Acrobat
üเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ฟอร์มด้วย Adobe Live Cycle Designer
üเรียนรู้เทคนิคการแปลงไฟล์ประเภท Post Script ด้วย Acrobat Distiller
üเรียนรู้การแปลง PDF ในรูปแบบอื่นๆ  เช่น การแปลงเป็น doc, xls, ppt, html เป็นต้น
üเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูล  รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูล
üเก็บตกปัญหาการใช้งาน และการประยุกต์ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้ 

** หมายเหตุ: กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับทำ Workshop **


วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์งานกราฟิกในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สุเทพ โลหณุต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

- วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น 
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai