เรื่อง : หลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร 

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคํานวณค่าเสียหายได้อย่างไร 

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสําหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก 

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนําสู่ประสิทธิภาพสงสูดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก 

  - กุญแจดอกที่ 1...พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยํา 

    - กุญแจดอกที่ 2...กําหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม 

    - กุญแจดอกที่ 3...รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม 

    - กุญแจดอกที่ 4...รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด 

6. วิธีคํานวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี 

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

 

 

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร 

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคํานวณค่าเสียหายได้อย่างไร 

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสําหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก 

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนําสู่ประสิทธิภาพสงสูดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก 

  - กุญแจดอกที่ 1...พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยํา 

    - กุญแจดอกที่ 2...กําหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม 

    - กุญแจดอกที่ 3...รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม 

    - กุญแจดอกที่ 4...รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด 

6. วิธีคํานวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี 

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

         - วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis) 

          - วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED) 

          - วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา (SDE)

          - วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF 

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ 

     - สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร

      - ใช้เงินหมุนสต็อกได้กี่รอบ ITR

      - ดัชนีการเก็บอะหลั่ย Spare part index 

10. การเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการต่างๆ กัน 

11. การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง 

12. การกําหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ําซ้อน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M.,MCIPS

·        ประธานกรรมการ  สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ  AMC

·        ผู้ก่ตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550  รวม 18 ปี) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

อมรบที่เกี่ยวข้อง

  • จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai