เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 ท่านจะได้ทราบเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 ท่านจะได้เรียนรู้สามารถเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อได้อย่างมืออาชีพ

 ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

 ท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการบรรยาย

     เน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้สำหรับ    ฝ่ายจัดซื้อ  ผู้บริหารแผนกจัดซื้อ

 ผู้บริหารแผนกจัดซื้อ เนื้อหาหลักสูตร   เวลา 09:00-16:00 น.

แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

 เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

 การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

 ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

 การกำหนดป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

 ศิลปะการตั้งคำถามแลการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

 เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ

 การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

 การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

  เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

  การทำSWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

  ถาม -ตอบปัญหา

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

C.P.M.,MCIPS

·        ประธานกรรมการ  สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ  AMC

·        ผู้ก่ตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550  รวม 18 ปี) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

อมรบที่เกี่ยวข้อง

  • จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai