เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

สถานที่ : โรงแรมอไร้ชโฮเทลสุขุมวิท26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆ ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบตัวและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของการเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล

 วัตถุประสงค์

• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ

• สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ

• เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า

• สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้

• พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย

• เรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา เวลา 09:00-16:00 น.

1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา  2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด

3) “ยอดขายทะลุเป้า" ต้องรู้หลักจิตวิทยา  4) "Customer’s RAT"ลูกค้าคือหนู ต้องจับหนูให้อยู่หมัด

5) 4 Tools การใช้ 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด

6) Customer Insight เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้าแบบ FBI

7) ปรับจุดยืนสร้างสัมพันธ์ก่อนซื้อขาย  8) เสกมนตร์ลับสร้างความต่างทางการขาย

9) Benefit วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าสนใจ  10) "กระจก" สะท้อนข้อข้องใจขจัดข้อโต้แย้ง

11) การสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ  12) เจรจาและปิดการขายทรงพลัง

13) Close Selling ปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย  14) ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ

15) กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ  16) กลยุทธ์ "ด้ายแดงแห่งสัมพันธ์" CRM

 กิจกรรม

 - การขายสินค้า            - การอ่านพฤติกรรมลูกค้า        - การนำเสนอความต่างด้านการขาย   - การเจรจาและปิดการขาย

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การศึกษา

• ปริญญาตรี :: Bachelor of Science Program (B.Sc.)
• ปริญญาโท :: Master of Business Administration (M.B.A) :: Marketing
• M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระด้านงานขาย การบริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนาตนเอง
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• ประสบการณ์การขายและการตลาด 6 ปี
• วิทยากรด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์การบรรยายกว่า 8 ปี

ประสบการณ์การบรรยาย

ด้านการขาย ::

• การสร้างการพัฒนาการขายด้วยตนเอง 7 Steps
• การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
• การขายแบบ Relationship
• การขายแบบที่ปรึกษา
• การจัดการด้านการขาย
• เทคนิคการเจรจาต่อรอง
• การปิดการขาย
• ทักษะการออกบู๊ธขาย
• บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ

ด้านการบริการ ::

• การสร้าง Service Story ในการบริการ
• การจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ
• เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
• การสร้างกระบวนการ Service Mind
• การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
• การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ
• Customer Relation Techniques : เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้านการบริหารจัดการ ::

• การเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร
• Leadership NO BOSS
• การสร้างศรัทธาที่มากกว่าคำว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
• Good Manager (TEAM WORK)
• พัฒนาผู้บริหารด้วย POSDCORB
• กลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร
• กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์
• การพัฒนาศักยภาพสู่ ASEAN

ผลงาน

• Online Book :: SALES 2 : นักออกแบบกลยุทธ์การขาย

พบกับกลยุทธ์การขายและเทคนิคการขายแบบรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายสามารถนำมาใช้เพื่อต่อยอดการขายเพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

 

• อย่ามองลูกค้าด้วยภาพปัจจุบัน แต่ให้มองลูกค้าด้วยภาพอนาคต
• จงอย่าเคลือบแคลงในความฝัน เพราะมันคือ เป้าหมายทั้งชีวิตของคุณ
• พึงเข้าใจเสมอว่า "เวลาเปลี่ยน ทุกอย่างจะเปลี่ยน"
• เฟืองเพียงตัวเดียว กำหนดชะตากรรมของเครื่องจักรได้
• สิ่งที่จะเปลี่ยนแนวคิดของโลกนี้ได้ มักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เสมอ
   โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์

************************************************************

5 Dimentions of Successful Salesperson


• Sales Strategy คือ กระบวนการคิด ลำดับแผนการณ์ การมองถึงอนาคต ทำให้ตัวเราสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้จริงมากกว่าจะเป็นแค่ดวง การกำหนดกลยุทธ์จึงไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไป ด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะยิ่งทำให้การขายนั้นเกิดการล้าหลัง เพราะลูกค้าเกิดการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการตัดสินใจซื้อ นักขายจึงไม่ควรขาดซึ่งวิธีคิดทางกลยุทธ์ แต่กลับต้องคิดให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กลยุทธ์จึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางต่อการขายในยุคต่อไป


• Sales Attitude คือ พลังทางความคิดที่นักขายทุกคนต้องมีเพื่อใช้สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นความฝันและความสำเร็จ ความคิดมีผลต่อกายภาพถึงขั้นสามารถสร้างโอกาสภายใต้ภาวะกดดันได้เลยทีเดียว ทัศนคติยังมีพลังถึงขั้นเปลี่ยนการขายที่ธรรมดาให้เป็นการขายที่พิเศษสุดๆ ได้ ถ้าคุณหลงรักมันจริง ความลุ่มหลงจะทำให้คุณเกิดพลังในการค้นหาเป้าหมายที่แม้แต่คนรอบข้างก็สามารถรู้ได้ว่าคุณคิดอย่างไรกับการขาย


• Sales Lifestyle คือ การเรียนรู้ข้อมูลวิถีชิวิตของผู้อื่น ซึ่งวิถีข้อมูลของลูกค้าคือ ข้อมูลในการกำหนดซึ่งกลยุทธ์ หากจะกล่าวว่า การศึกษาชีวิตนั้นคือจุดเริ่มต้นของการขายก็คงไม่เวอร์เท่าไหร่นัก  เพราะการขายคือ การเรียนรู้ความเหมาะสมระหว่างลูกค้าและสินค้า


• Sales Experience คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการขายตั้งแต่กระบวนการขายเริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการขาย การสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าสามารถสร้างความจดจำและการบอกต่อได้เป็นอย่างดี นักขายจึงต้องสร้างโอกาสในการให้ลูกค้าเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง


• Sales Solution คือ  การสร้างโอกาสทางการขายที่ได้ผลดีที่สุด หากลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อสินค้าลูกค้าก็ย่อมมีปัญหามาให้แก้ เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณว่าถ้าสามารถขจัดข้อข้องใจได้ ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้น โดยนักขายจะต้องมีความรู้ที่หลายหลายและรู้ถึงสิ่งรอบๆ ตัวอย่างแท้จริง การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยอมรับได้จะเปิดเส้นทางทางการขายด้วยตัวของมันเอง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai