เรื่อง : หลักสูตร เจาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ “ให้” ในหลากหลายวิธีไม่ให้เกิดภาษีทั้งระบบ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

เนื้อหา เวลา 09:00-17:00 น.

Ø วิเคราะห์มวยสองคู่ ที่กิจการควรคำนึงก่อนที่จะ “ให้” การให้โดยเสน่หา & การ  

    สาธารณประโยชน์ / การกุศล &การกุศลสาธารณะ

    พร้อมวิธีการคำนวณหักรายจ่าย การกุศลสาธารณะ การสาธารณประโยชน์     

    การศึกษาและ  การกีฬา 

Ø“ให้”พนักงานอย่างนี้ ภาระภาษีตกอยู่กับฝ่ายใด (ผู้ให้ ผู้รับ หรือทั้งสองฝ่าย)เช่น

          ให้พนักงานอยู่บ้านโดยไม่เสียค่าเช่า /ให้พนักงานได้ใช้น้ำประปาและไฟฟ้าของนายจ้าง / จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงานและกรรมการ /จัดอาหารให้พนักงานระหว่างเวลาทำงาน / จัดซื้อ Notebook และโทรศัพท์มือถือ I-Phone ให้พนักงานและกรรมการ / จ่ายเงินช่วยการศึกษาบุตร / จัดท่องเที่ยวให้พนักงาน / ให้พนักงานและกรรมการไปดูงานต่างประเทศ / มอบเงินรางวัลตอบแทนทำงานครบตามกำหนด / มอบของขวัญวันเกิด เงินช่วยงานศพ ช่วยงานสมรส / จัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน / จัดการศึกษานอกเวลาให้พนักงาน / จัดสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อซื้อรถยนต์ / เงินทดแทน เงินชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายแรงงาน / เงินหรือผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเครื่องแบบพนักงาน / แจกหุ้น ขายหุ้นให้พนักงาน / ให้พนักงานหรือกรรมการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ Sport Club และ Member Club / ให้ทุนพนักงานเรียนต่อในประเทศหรือต่างประเทศ / มอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน / เบี้ยขยันตอบแทนการทำงาน / เงินรางวัลในการปรับปรุงการทำงาน / ทำบุญปีใหม่ประจำปี / จัดรถรับส่งพนักงาน / จัดรถยนต์ประจำตำแหน่ง / ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

Ø“ให้”ลูกค้า รับรองหรือรับเลี้ยงเสี่ยงไปทำไม?

      หลักเกณฑ์การหักรายจ่ายค่ารับรอง ภาษีซื้อค่ารับรอง การวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่า

       รับรอง

Ø“ให้”หวังผล เพื่อโกยยอดขาย

       ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ ลด แลก แจก แถม
ให้รางวัล เช่น พาลูกค้าเที่ยวต่างประเทศ ให้ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด คูปองส่วนลด ส่วนลดภายหลัง (Rebate) ค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้า (Entrance fee) ค่าอุดหนุน (Subsidize)ช่วยค่าขนส่ง ช่วยค่าก่อสร้าง จัดสัมมนาผู้แทนจำหน่าย ชิงโชค

จับรางวัลฟรีค่าติดตั้ง สินค้าตัวอย่าง ทดลองใช้ ฯลฯ

Ø“ให้”ตามวาระ ยังไงไม่แบกภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

        แจก ให้ของขวัญปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เปิดร้านใหม่ ฯลฯ

เกาะติดสถานการณ์ภาษีมรดก การให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิ

ใช่นิติบุคคล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai