เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการระงับข้อพิพาท แรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

นายจ้างต้องตะหนักอยู่เสมอว่า จะทำทุกวิธีทางที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงกับคู่ค้า           

การผลิตสินค้าต้องใช้การลงทุนและการจ้างแรงงาน การอยู่ร่วมกันของพนักงานในจำนวนมากๆ ก็มักจะหนีไม่พ้นการทำผิดวินัยในการทำงาน การกล่าวโทษทางวินัย หรือการเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ผู้บริหารงานบุคคลจึงเป็นหน้าที่หลัก ที่จะต้องใช้เทคนิคในการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ให้ปัญหานั้นยุติลงได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:เวลา 09:00-16:00 น.

ข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างคืออะไร?

ข้อตกลงเกี่ยวกับนายจ้าง ที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามคืออะไร?

การให้นโยบาย หรือการกำหนดอำนาจหน้าที่ รปภ.ที่รักษาการณ์ในองค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงอะไร?

เมื่อ รปภ.รายงานถึงพนักงานทำผิดวินัยในการทำงาน ผู้บริหารบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่แตกต่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อย่างไร?

การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน จะตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างไร?

การใช้คนให้ตรงกับงานและถูกใจหัวหน้างาน ผู้บริหารงานบุคคลควรปฏิบัติอย่างไร?

การพิจารณาค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ – ต้องทำสัญญาอย่างไร?

สัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท?

เมื่อมีหัวหน้างานอนุมัติการลาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ ผู้บริหารงานบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?

เมื่อมีพนักงานมาทำงานสายเป็นอาจิน จะแก้ไขปัญหาอย่างไร?

เมื่อมีพนักงานใช้สถานที่ทำงาน ทำการแสวงหาประโยชน์ในกับตนเอง จะเข้าดำเนินการอย่างไร?

เมื่อมีพนักงานเข้ามาร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินขึ้นน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่ภายในปีนั้น แทบไม่ได้หยุดงานเลย จะแก้ปัญหาอย่างไร?

การสอบสวนพนักงานทำผิดวินัยในการทำงาน หลักการสอบสวนต้องปฏิบัติอย่างไร?

การพิจารณาอนุมัติเลื่อนตำแหน่ง ควรตรวจสอบอย่างไร?

การกล่าวโทษทางวินัยให้กับพนักงาน กรณีร้ายแรง / ไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร?

โทษที่ไม่ร้ายแรงมีลักษณะอย่างไร? และต้องกล่าวโทษอย่างไร?

โทษที่ร้ายแรง มีลักษณะอย่างไร? และต้องดำเนินการอย่างไร?

การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร?

เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กร ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ผู้บริหารงานบุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร? ให้ปัญหานั้นยุติลงได้

เมื่อมีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง หัวหน้างานและผู้จัดการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นให้พนักงาน หยุดงาน 10 วัน แล้วนำเสนอเรื่องถึงฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

ก่อนเลิกจ้างพนักงานความตรวจสอบสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับมีอะไรบ้าง?

การบอกเลิกจ้างพนักงาน รายวัน – รายเดือน หรือลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวอย่างไร?

พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จึงถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินต่างๆ จะใช้เทคนิคอย่างไร? ให้ลูกจ้างถอนฟ้องและจากกันด้วยดี

ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงและมีความเสียหายเกิดขึ้น นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าจ้าง และเงินประกันเข้าทำงาน นายจ้างทำได้หรือไม่?

เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร? ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างภายหลังได้

การดำเนินคดีในศาล เมื่อผู้ประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานจะให้ข้อมูลหรือเปิดช่องอย่างไร? ให้ผู้ประนอมสามารถไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ เพื่อถอนฟ้อง

การดำเนินคดีในศาล ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยของศาลอย่างไร?

การสืบพยานโจทก์ หรือจำเลย จะเตรียมเอกสารหรือพยานต่างๆ เพื่อนำเสนอให้ศาลสรุปข้อเท็จจริง และตัดสินคดีให้ชนะอย่างไร?

การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินคดีไปแล้ว จะยื่นอุทธรณ์อย่างไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้ มีอะไรบ้าง?

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai