เรื่อง : หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง)

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ

ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย

สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง

 หัวข้อการบรรยายและ Workshop เวลา 09:00-16:00 น.

หมวดที่ 1: การจ้างงาน

จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ?

วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดที่ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?

ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า ไม่อยากจ่ายเงินให้จะทำอย่างไร ?

หมวดที่ 2: การทำสัญญาจ้าง

จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

ทำสัญญาจ้าง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า..ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่…

จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? …. ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?

หมวดที่ 3: ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด

ตัวอย่างเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินนับสิบล้าน มีอะไรบ้าง ?

ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?

หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ?

จะจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการกับคนเข้าใหม่ ต่างจากคนเก่าได้หรือไม่ ?

ปัจจุบันทำงานจันทร์ – เสาร์ จะเอาเวลาทำงานวันเสาร์ มาทำจันทร์ – ศุกร์เพิ่มวันละ 1 ชั่วโมงแล้วให้หยุดเสาร์ –อาทิตย์ ได้หรือไม่ ?

 หมวดที่ 4: การเรียก การคืนเงินประกัน

วันหยุด 3 ประเภท ที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด มีออะไรบ้าง  ?

วันลา 6 วัน ที่กฎหมายกำหนด มีวันอะไรบ้าง  ?

หลักการจัดพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?

ลูกจ้างลาออกเอง / ถูกไล่ออก / เลิกจ้างแบบจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าพักร้อนให้อย่างไร ?

ลาป่วย 1 – 2 วัน ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่จ่ายค่าจ้างต้องทำอย่างไร ?

หลักการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย ไม่แพ้คดี ต้องระบุอะไรบ้าง ?

 หมวดที่ 5: การย้ายตำแหน่ง ย้ายสถานที่ทำงาน

การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?

ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?

ย้ายไปใกล้ ๆ หรือ ไปไกลแค่ไหน จึงจะมีสิทธิไม่ไป ดูตรงไหน?

 หมวดที่ 6: การเลิกจ้าง

คำว่า “ เลิกจ้าง ” หมายถึงการกระทำอย่างไรบ้าง ?

ในกรณีที่เลิกจ้าง โดยไม่มีความผิดร้ายแรงต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?

ตัวอย่างความผิดร้ายแรง 30 กรณี ที่เลิกจ้างทันทีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีอะไรบ้าง ?

ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 มีอะไรบ้าง ?

ถ้าลูกจ้างไปฟ้องเจ้าหน้าที่แรงงาน เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินภายในกี่วัน ?

ถ้าถูกพนักงานสั่งให้จ่ายเงินแต่ไม่อยากจ่าย จะทำอย่างไร ?

ตกลงกันได้แล้ว จ่ายเงินกันแล้ว ลูกจ้างมาฟ้องอีกได้หรือไม่ ?

ตัวอย่างการเขียนหนังสือเลิกจ้าง ที่มีรัดกุม มีผลตามกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?

หมวดที่ 7: การเกษียณอายุ

การเกษียณกฎหมายกำหนดไว้ตรงไหน ?

บริษัทไม่กำหนดเกษียณไว้ ลูกจ้างสิทธิขอเกษียณเองได้หรือไม่ ?

ลูกจ้างที่ขอเกษียณไว้แล้ว แต่ตายเองก่อนกำหนด นายจ้างจะจ่ายเงินค่าเกษียณให้อย่างไร ?

บริษัทกำหนดเกษียณอายุที่ 55 ปี แต่ลูกจ้างคนนี้ทำงานไปวัน ๆ แบบรอเกษียณ ป่วย สาย ลา เยอะ จะให้เกษียณก่อนกำหนดได้หรือไม่ ?

จ้างต่ออีก 2 ปี เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ?

สรุปคำถามและคำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai