เรื่อง : หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

สถานที่ : โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

          ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ??  อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น  ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท  หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน  การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง  จากเหตุการณ์เหล่านี้  ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ  เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ  อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

   -  เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย

   -  เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้

   -  เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวข้อการฝึกอบรม เวลา 09:00-16:00 น.

   -  ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

   -  วงจรเอกสาร   ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร

   -  เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

   -  หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร

   -  ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร

   -  การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.

   -  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล

   -  วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก

   -  โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

   -  การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ

   -  การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)

   -  การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง

   -  ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท

   -  เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document  เพื่อการลดต้นทุน

   -  สรุป  ถาม – ตอบ

รูปแบบการอบรม 

บรรยาย 70 % 

ปฏิบัติ 30 %

 

วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ผู้ตรวจสอบภายในระบบ ISO, หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า บริษัท  กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด, ผู้เชี่ยวชาญงานจัดเก็บเอกสารและพัสดุ, อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai