เรื่อง : หลักสูตร การบริหารสต๊อคและการตรวจนับสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เมื่อกล่าวถึงสต๊อคหรือสินค้าคงคลัง คนส่วนใหญ่จินตนาการถึงกองสินค้าจำนวนมหึมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง งานระหว่างทำ สินค้าผลิตเสร็จพร้อมขาย รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุในการซ่อมบำรุงต่างๆ ทั้งหมดถูกกองเก็บรวมไว้ในคลังสินค้าที่มีพื้นที่อันแสนจำกัด บางรายการหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลาในขณะที่บางรายการกองอยู่นานนับหลายปีไม่มีการขยับเขยื้อน ดังนั้น การบริหารสต๊อคเป็นการดำเนินการจัดลำดับตามความสำคัญของรายการทั้งหมดที่มี เก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าในแต่ละช่วงจังหวะ นอกจากนี้ จำนวนของสต๊อคที่มีอยู่จริงในคลังสินค้าจะต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกับฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อกิจการเนื่องจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรจะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการผลิตหรือการขาย ดังนั้น การตรวจนับสต๊อคจึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องและดำเนินการตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด

 

 

เนื้อหา เวลา 09:00-16:00 น.

§ สต๊อคคืออะไร?
§ ประเภทของสต๊อค
§ การแบ่งกลุ่มสต๊อค
§ บริหารสต๊อคไปทำไม? วัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
§ มิติของ “สต๊อค” กับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
§ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสต๊อค
§ เทคนิคการบริหารสต๊อค
§ ตัวชี้วัดของการบริหารสต๊อค (KPI)
§ ทำไมต้องมีการตรวจนับสต๊อค
§ กระบวนการตรวจนับสต๊อค
§ เทคนิคการตรวจนับสต๊อค
§ สาเหตุของความผิดพลาดในการตรวจนับสต๊อค
§ แนวทางการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

การศึกษา :

 • 2545 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2536 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลับเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำกัด  2549 - 2551
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด  2546 - 2548
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด  2541 - 2546
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. ซัพไมครอน เทคโนโลยี  2541 - 2541
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2540 - 2541
 • วิศวกร โครงการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2538 - 2540
 • วิศวกร โครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด  2536 - 2538
 • วิศวกร โครงการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  2532 - 2534

นักวิจัยและงานโครงการ :

 • นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขน

ส่งสินค้า (Logistics) ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552

 • นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กับท่าเรือแหลมฉลัง พ.ศ. 2548

 

 

 

 

กิจกรรมทางสังคม :

 • อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมไทยโลจิสติกและการผลิต (Thai Production and Society: TLAPS)

 ปี 2554-2555

 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้แปลหนังสือ "ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ (SUPPLY CHAINS: A Manager's Guide)"

414 หน้า บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ต จำกัด พ.ศ. 2551

 • คณะทำงนเขียนหนังสือ "Warehouse - การบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย"
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai