เรื่อง : หลักสูตร การบริหารระบบข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล 1 วัน

     “ปลดล็อกทุกข้อจำกัดของการทำงาน ไม่ต้องติดโปรแกรม สามารถใช้งานเวอร์ชันเต็ม ที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเพียงมีแค่บัญชี Google คุณก็มีสิทธิ์เข้าใช้งานได้แล้ว”

      ยุคนี้การบริหารจัดการข้อมูลต้องรวดเร็ว แม่นยำ BI (Business Intelligence) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณ การแปลงข้อมูล การสืบค้น และการเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนการสรุปผลข้อมูลที่ซับซ้อนจากปริมาณจำนวนข้อมูลที่มาก เช่น การวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Performance) การผลิต (Production Planning) การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นต้น

      Google Data Studio หนึ่งในสุดยอดเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลแบบ BI ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกปัญหาทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากยังมีประสิทธิภาพที่น่าสนใจ ดังนี้

§  Google Data Studio ออกแบบรายงานและใช้งานง่าย สามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อควบคุมฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์

§  Google Data Studio สามารถปรับแต่งรายงานข้อมูลเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถแชร์บันทึกไฟล์งานเก็บไว้ที่ Google Drive ได้

§  Google Data Studio สามารถสร้างงานจากแม่แบบ หรือเทมเพลตที่ระบบมีให้ หรือจะสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

§  Google Data Studio เป็นเครื่องมือประเภท BI แบบเต็มระบบตัวแรกที่ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

§  Google Data Studio สามารถแชร์ หรือกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยทำให้การมอบหมายงานผ่านทีมงานที่ต้องการเข้ามาสร้าง หรือแก้ไข อัพเดทไฟล์แบบเรียลไทม์ มีความคล่องตัว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการข้อมูลแบบ BI (Business Intelligence) ผ่านการใช้งาน Google Data Studio ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างรายงาน และออกแบบ Dashboard ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีแชร์ระบบไฟล์งานพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ให้กับผู้ร่วมงานผ่านระบบคลาวด์ได้

เนื้อหาการอบรม เวลา 09:00-16:00 น.

1.เรียนรู้แนวคิดการบริหารข้อมูลแบบ BI สำหรับการประยุกต์ใช้งาน Google Data Studio

2.เรียนรู้การปรับแต่งบัญชีเข้าใจระบบ และแนะนำส่วนประกอบการใช้งาน Google Data Studio

3.เรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมทั้งวิธีการสร้างกราฟเบื้องต้น

4.เรียนรู้วิธีปรับแต่งชุดข้อมูลที่ใช้งานในรูปแบบ Data Visualizations

5.เรียนรู้วิธีการสร้าง ปรับแต่งแดชบอร์ด  การคัดกรองเงื่อนไข และการจัดทำรายงานแบบ Interactive

6.เรียนรู้วิธีการสร้างกราฟแบบต่างๆ เช่น Bar Graphs, Pie Graphs, Mapping and Geographic, Scatterplot เป็นต้น  พร้อมวิธีปรับแต่งกราฟสำหรับงานวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้นำเสนอ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลแบบผสมผสาน

7.เรียนรู้วิธีการเผยแพร่งาน การแชร์ไฟล์งาน  การเพิ่มผู้ร่วมงาน และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงชุดข้อมูลบนระบบคลาวด์ ผ่านเรียลไทม์

8.เก็บตกปัญหาการใช้งาน และวิธีการประยุกต์ใช้งาน Google Data Studio ตามแนวทางขององค์กร หรือสายงานที่รับผิดชอบ 

ระดับการเรียนรู้: ขั้นต้น ถึง ขั้นพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

-โปรแกรม Google Data Studio (ชุดโปรแกรมออนไลน์ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ)

-บัญชีเมล Google (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console)

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ประกอบการธุรกิจ SME/กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม

-เจ้าหน้าที่-บุคลากรทุกสายงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

-นักวิเคราะห์ธุรกิจ, นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์การเงิน, นักวิเคราะห์การตลาด และที่ปรึกษา

-ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สุเทพ โลหณุต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

- วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น 
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai