เรื่อง : หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 13)

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

§ความเหมือนที่แตกต่างของ…

- Bargain คืออะไร

- Negotiation คืออะไร

§เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

- Type of Power  - Source of Power    - Power Grid

20 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1.ยุทธวิธีเล่นลูกต่ำ  11.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 3 

2.ยุทธวิธีเล่นลูกสูง  12.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 11

3.ยุทธวิธี Limited   13.ยุทธวิธีสับขาหลอก

4.ยุทธวิธี Urgent  14.ยุทธวิธีพระเอก/ผู้ร้าย

5.ยุทธวิธีรอคอย  15.ยุทธวิธีอันธพาล

6.ยุทธวิธีแย่กับแย่กว่า  16.ยุทธวิธีให้และขอกลับ

7.ยุทธวิธีเปลี่ยนเกียร์  17.ยุทธวิธีปลาตอด

8.ยุทธวิธีเปลี่ยนตัว  18.ยุทธวิธีISO

9.ยุทธวิธีแยกชิ้นส่วน  19.ยุทธวิธีเผยความลับ

10.ยุทธวิธีรวมเหล่า  20.ยุทธวิธีมุ่งอนาคต

§กฎการเจรจาต่อรองที่ได้ผล
§ข้อควรจำในการเจรจาต่อรองที่ห้ามฝ่าฝืน 5 ประการ
§คำพูดติดปากสำหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
§จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา

วัตถุประสงค์

§เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนำไปใช้ได้จริง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai