เรื่อง : หลักสูตร Receptionist ขั้นเทพ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล

การศึกษา        
คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และวิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     
กรรมการบริหารบริษัท ไฮบริดอาร์ตส์ จำกัด

ประวิติการทำงาน     
อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโย ยูนเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ
อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการ: มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรมอื่นๆ
ผู้บรรยายรับเชิญของสถาบันต่างๆ เช่น
สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
องค์การ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และบริษัทต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทการบินไทย, 
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฯลฯ    เป็นต้น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai