เรื่อง : หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 15

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งใน การทำงานทางธุรกิจ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การตกลงทำสัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ หรือการปล่อยสินเชื่อ ล้วนหลีกหนีไม่พ้น ทักษะที่ว่านั้นก็คือ “การเจรจาต่อรอง”  ด้วยเหตุผลที่ว่า “ทุกคนมีเป้าหมาย” “ทุกองค์กรมีข้อจำกัด” และ “ทุกฝ่ายต้องการได้เปรียบ” ซึ่งบ่อยครั้ง หรือเป็นโดยปริยาย ที่เราต้องยอมเสียเปรียบ ยอมให้ และพ่ายแพ้ เพียงเพราะ “ไม่รู้” “ไม่ชำนาญ” และ “เตรียมการเพียงพอ” จึงทำให้ต้อง “ตกเป็นเหยื่อ” หรือ “เบี้ยล่าง” ในทุกคราวที่มีการเจรจาต่อรองในการทำธุรกรรม หรือทำสัญญากับลูกค้าก็ตามที

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

§ความเหมือนที่แตกต่างของ…

- Bargain คืออะไร

- Negotiation คืออะไร

§เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

- Type of Power  - Source of Power    - Power Grid

20 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1.ยุทธวิธีเล่นลูกต่ำ  11.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 3 

2.ยุทธวิธีเล่นลูกสูง  12.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 11

3.ยุทธวิธี Limited   13.ยุทธวิธีสับขาหลอก

4.ยุทธวิธี Urgent  14.ยุทธวิธีพระเอก/ผู้ร้าย

5.ยุทธวิธีรอคอย  15.ยุทธวิธีอันธพาล

6.ยุทธวิธีแย่กับแย่กว่า  16.ยุทธวิธีให้และขอกลับ

7.ยุทธวิธีเปลี่ยนเกียร์  17.ยุทธวิธีปลาตอด

8.ยุทธวิธีเปลี่ยนตัว  18.ยุทธวิธีISO

9.ยุทธวิธีแยกชิ้นส่วน  19.ยุทธวิธีเผยความลับ

10.ยุทธวิธีรวมเหล่า  20.ยุทธวิธีมุ่งอนาคต

§กฎการเจรจาต่อรองที่ได้ผล
§ข้อควรจำในการเจรจาต่อรองที่ห้ามฝ่าฝืน 5 ประการ
§คำพูดติดปากสำหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
§จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา

วัตถุประสงค์

§เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนำไปใช้ได้จริง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai