เรื่อง : หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

สร้างทัศนคติของผู้ขับรถในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถป้องกันได้  เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อแนะแนวให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทำให้เขาชนกัน  ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการฝึกอบรม > แนวความคิดในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุปรัชญาและทัศนคติของการขับรถอย่างปลอดภัย > สิ่งที่ต้องการสำหรับการขับรถอย่างปลอดภัย

รายละเอียดการอบรม

08:30-09:30  (Defensive Driving)

 • ทัศนคติในการขับรถ (Driving Attitude)

 • เทคนิคและความชำนาญ (Techniques & Skills)

 • ความพร้อมในการขับรถ (Driver Readiness)

 • การตรวจสภาพรถก่อนขับ (Vehicle Inspection)

 • ข้อจำกัดของผู้ขับรถ (Driver Limitation)

09:30-10:00  สาเหตุสำคัญ 10 ประการที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

10:00 -10:15   พักดื่มน้ำชา- กาแฟ

10:15 -11:15  ความพร้อมในการขับรถ

 • มองทางข้างหน้าให้เห็นได้ชัด (Look Well Ahead)

 • มองมุมกว้าง (Take A Broad View)

 • กวาดสายตาไปให้ทั่วๆ (Keep Eye Moving)

 • หาทางออกจากที่คับขัน (Leave Yourself An Out)

11:15 -12:00  กฎจราจร

 • กฎจราจรเกี่ยวกับการใช้ความเร็ว

 • ความสำคัญของป้ายห้ามและป้ายเตือน

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 13:30  Video เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกัน

13:30-15:30  เทคนิคในการขับรถ

•กระจก-สัญญาณ-การปฏิบัติการ (Mirror-Signal-Maneuver)
•การสังเกตการและการคาดการณ์ล่วงหน้าในการขับรถ

    (Observe and Anticipation)

•การหยุดรถ ระยะหยุด = ระยะคิด + ระยะเบรค (Brake Distance)
•การขับรถตามรถคันหน้าอย่างปลอดภัย โดยการใช้หลัก 2 วินาที (Following Distance)
•การหมุนพวงมาลัยแบบ Push and Pull และประโยชน์ที่จะได้รับ
•การขับรถในสถานการณ์ต่างๆ
•การเข้าโค้ง และการตัดโค้ง (Cornering)
•การขับรถหน้าฝน (Driving in the Rain)
•การขับรถในเวลากลางคืน (Night Drive)
•การขับรถขึ้นและลงเนินเขา (Up Hill and Down Hill)
•การแซงรถ (Over Taking)
•การจอดข้างทาง (Safe Parking)

15:30-15:45  พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

15:45 –17:00  การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

•การแก้ไขสถานการณ์ถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้น
•การป้องกัน และการแบ่งกลุ่มอภิปรายและเสนอรายงาน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ทัตพงศ์ สุนทรพิพิธ

การศึกษา        

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน    
บริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด   จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 30 ปี
ในตำแหน่งต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาลูกค้า    ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการด้านการศึกษา    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการบุคคลคลังน้ำมันช่องนนทรี      ฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ    ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการตลาด  ขายปลีกภาคภาคใต้      ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประเมินผล    ฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย    
 • ธุรกิจจัดเก็บรักษา และจัดจ่าย   (ก่อนเกษียณ)

ผู้บรรยายพิเศษ 

 • MBA คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิชา การวิเคราะห์ปัญหาและเขียนรายงาน  (Written and Analysis Cases) เป็นเวลา 3 ปี
 • คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิชา  การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน เป็นเวลา 10 ปี
 • วิทยากรรับเชิญภาครัฐและเอกชน   รวมประสบการณ์กว่า  20  ปี   เช่น

บรรยายให้แก่การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ Mini MBA ในวิชาการวางแผนงาน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.ศรีนคร ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงาน กพ. กรมบัญชีกลาง  กรมชลประทาน  กรมการขนส่งทางบก รพช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รพ. รามาธิบดี    รพ. พญาไท 1-2   รพ. บำรุงราษฎร์ รพ.นนทเวช รพ.เมโย รพ. ศิครินทร์ รพ. ราชธานี  รพ. เซ็นต์หลุย  ซี. พี. (62 ครั้ง)  สยามกลการ  โตโยต้า  ยูในเต็ดมอเตอร์เวอร์คสยาม อีริคสัน สหวิริยา ไดกิ้น มินีแบร์ จัสมิน อาซาฮีอีเล็คโทรนิค อาซาฮีเคมิคอล TT&T โอสถสภา สยามสตีล  แลนด์แอนด์เฮาส์  ไทยเซฟตี้กลาส  ลีเวอร์บราเธอร์ เบอลี่ยุกเกอร์ UBC กรุงเทพประกันชีวิต  วิริยะประกันภัย ลีโอเบอร์เน็ท โซนี่  TMA PMAT TIGT CDG Group ธรรมนิติ ศูนย์กฎหมายธุรกิจ บริษัทการจัดการบุคลากร 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai