เรื่อง : หลักสูตร การบริหารงาน Logistics เพี่อรองรับ AEC

สถานที่ : โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.อาทิตา ชูตระกูล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก DBA. Rochville University U.S.A ( Business Administration : Business Finance ) 
  • ปริญญาโท MBA. Rochville University U.S.A in Public Administration 
  • ปริญญาโท ศศม. ( เทคโนโลยีสังคม ) มหาวิทยาลัยเกริก สาขานโยบายและวางแผน 
  • ปริญญาตรี ศบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 

ประสบการณ์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โรงพยาบาลนนทเวช โรงแรมระยองบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ฯลฯ 

ความถนัด

การบริการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
POKAYOKE ( เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดก่อนเกิดการสูญเสีย ) 
TQM 
คุณภาพกับการทำงาน 
กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์การ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
การจัดการสมัยยุคใหม่ ( Modern Management in new ERA ) 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ( Communication skill ) 
การบริหารความขัดแย้ง 
การสร้างทีมงานขายเพื่อประสิทธิผล 
การขายแบบมืออาชีพ ( Pro Active Selling ) 
การตลาดกับนักวิจัย

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai