เรื่อง : หลักสูตร “การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่” Modern Stock Management and control

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

§ เนื้อหาของหลักสูตร  (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)
§ คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

    - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

    - วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

    -  ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

 §  ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

     - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

     -วิธีการประเมินมูลค่าของสต็อก

     - เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ

       เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s   

       80/20 Rule)

  §   การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

        -   การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        -   การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        -   การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        -   เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก

        -   จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

             และทันต่อสถานการณ์

         -   การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ 

             ประสิทธิผล

§  การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
§  เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
§  เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
§  วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
§  ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
§  ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK

 

 

วิทยากร :  อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้า

 Logistic & Supply Chain ให้กับองค์กรธุรกิจมากมาย

- Planning and Purchasing Manager บ.I.P Manufacturing

-กรรมการบริหาร Logistics Supply Chain บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติอังกฤษ

Executive Business Director –DC & Logistics บริษัท ดีทแฮล์ม

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

- Logistics & Supply Chain Consultan

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai