เรื่อง : หลักสูตร การใช้สมรรถนะในการสรรหาคัดเลือก ,ฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

บุคคล เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดในปัจจัยการดำเนินงานขององค์กร ... และแผนรองรับคนที่เกิดจากการใช้บริการจากภายนอก; การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ... การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment & Selection. การปฐมนิเทศ ทดลองงาน การบรรจุเข้าทำงาน. การฝึกอบรมพัฒนาและเรียนรู้ (Learning & Development) ... การประเมินผลงาน.

 

หัวข้ออบรม 09:00-16:00 น.

เช้า

·        บทบาทและระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·        การออกแบบงาน และการสร้างแรงจูงใจ  (Job Enlargement/ Job Enrichment)

         Expectancy Theory, Equity Theory, Goal-Setting Theory

·        กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

·        ขั้นตอนการสรรหา – ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา

·         การศึกษารายละเอียดของงาน  (Job Description)

·         ช่องทางในการสรรหาพนักงาน และ การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์การ

·         การเขียนประกาศรับสมัครงาน

·         การกำหนดเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัคร

·         สมรรถนะ  (Competency) และการคัดเลือกพนักงานด้วย Competency

·         เข้าใจคน Gen Y

·         การสัมภาษณ์ และ การใช้เทคนิค NLP (Natural Language Processing) ในการสัมภาษณ์

บ่าย

·         ภาพกว้างของลักษณะสมรรถนะที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·         การใช้สมรรถนะ สำหรับ การพัฒนาพนักงาน  และค้นหา Talent

·         การวางแผนการอบรม  ,  การจัด Training Roadmap  และ เป้าหมายการเรียนรู้

·         การวิเคราะห์พนักงาน  ด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน  (Competency Gap Analysis)

·         พื้นฐาน การบริหารค่าตอบแทนที่ HR ควรรู้    

•         การปรับเงินเดือนพนักงาน

·         การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วย สมรรถนะ  (Competency) สำหรับ การจ่ายค่าตอบแทน

·         Tips:  ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน และการเลิกจ้าง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai