อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องมือทางการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นทีมแนวใหม่
การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร และกลยุทธ์ทางการตลาด
การขาย และการบริการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท    สาขาจิตวิทยาชุมชน    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท    สาขาบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาเอก    สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร  อุทยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์  (KU Learning Resort)
 • ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่  จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชั่น  (Vision  Group)
 • อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน  เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ลูกค้าที่เคยใช้บริการบางส่วน

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลอนันทมหิดล
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การเคหะแห่งชาติ
 • บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมศิลปากร

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลสมิตเวช
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • BNH HOSPITAL
 • โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ศูนย์การค้า
 

 • บริษัท ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จำกัด
 • บริษัท ซีคอนแสควร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอราวัณโซโก้ จำกัด
 • บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

ภาคเอกชน
 

 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด
 • บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จำกัด
 • บริษัท แคดเบอร์รี่ อดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง7)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด (DKSH Thailand)
 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
 • บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ดาต้าไอที จำกัด
 • บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด
 • บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต์ จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 • บริษัท สหพัฒนาพิบูลย์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 • บริษัท พรูเด็นเชี่ยน ทีเอส ไลฟ์ จำกัด
 • บริษัท โมโตโรล่า ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริก จำกัด
 • บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อี๊สเอเซียติก ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (หาชน)
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท จีไอเอส ซอร์ฟ จำกัด
 • บริษัท จีไอเอส ดาด้า จำกัด
 • บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
 • บริษัท กันยงอิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโนโลยี จำกัด
 • Alcon Co.,Ltd.
 • WYETH Co.,Ltd.
 • บริษัท นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเจล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มินเนอรี่โกล์ด จำกัด
 • บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท สยามไวน์เนอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท แมคโคออฟฟิศ จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท บางจากการปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

400-101 070-410 200-120 070-462 050-SEPROAUTH-02 MB2-703 70-462 070-461 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 350-001 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 070-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai