ดร.สุกิจ บำรุง

การศึกษา  

  • ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู  ( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES)
  • ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ 

อดีต เช่น..
1.    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2.    ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา  
3.    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา 
4.    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
5.    ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู้ด จำกัด
6.    ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG / เครือ ปตท.จำกัด(มหาชน)
7.    ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
8.    ที่ปรึกษา DODT  THAI  SEMINAR  AND TRAINING 
9.    ผู้ผลิตรายการและผู้ดำเนินรายการวิทยุ หลายรายการ หลายสถานี 
10.    ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
11.    วิทยากรพิเศษ การตลาดและการจัดการ  ช่อง 11
12.    ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่อง 11 ภูมิภาค
13.    วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่อง 9   
14.    ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3 ฯลฯ


ปัจุจบัน เช่น..
1.    วิทยากรสถาบันฝึกอบรม Boston Network 
2.    วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบันฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป (ดร.อภิชาต ดำดี)
3.    วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
4.    วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม CAP VISION 
5.    วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 
6.    วิทยากร สำนักเสริมศึกษาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 
7.    ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร/บุคลากร และวิทยากรฝึกอบรมให้กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนับร้อยองค์กร กว่า 20 ปี ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai