อาจารย์ ทัตพงศ์ สุนทรพิพิธ

การศึกษา        

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน    
บริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด   จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 30 ปี
ในตำแหน่งต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาลูกค้า    ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการด้านการศึกษา    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ผู้จัดการบุคคลคลังน้ำมันช่องนนทรี      ฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ    ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการตลาด  ขายปลีกภาคภาคใต้      ฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประเมินผล    ฝ่ายปฏิบัติการ
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย    
 • ธุรกิจจัดเก็บรักษา และจัดจ่าย   (ก่อนเกษียณ)

ผู้บรรยายพิเศษ 

 • MBA คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิชา การวิเคราะห์ปัญหาและเขียนรายงาน  (Written and Analysis Cases) เป็นเวลา 3 ปี
 • คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิชา  การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน เป็นเวลา 10 ปี
 • วิทยากรรับเชิญภาครัฐและเอกชน   รวมประสบการณ์กว่า  20  ปี   เช่น

บรรยายให้แก่การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ Mini MBA ในวิชาการวางแผนงาน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.ศรีนคร ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.อาคารสงเคราะห์  ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงาน กพ. กรมบัญชีกลาง  กรมชลประทาน  กรมการขนส่งทางบก รพช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รพ. รามาธิบดี    รพ. พญาไท 1-2   รพ. บำรุงราษฎร์ รพ.นนทเวช รพ.เมโย รพ. ศิครินทร์ รพ. ราชธานี  รพ. เซ็นต์หลุย  ซี. พี. (62 ครั้ง)  สยามกลการ  โตโยต้า  ยูในเต็ดมอเตอร์เวอร์คสยาม อีริคสัน สหวิริยา ไดกิ้น มินีแบร์ จัสมิน อาซาฮีอีเล็คโทรนิค อาซาฮีเคมิคอล TT&T โอสถสภา สยามสตีล  แลนด์แอนด์เฮาส์  ไทยเซฟตี้กลาส  ลีเวอร์บราเธอร์ เบอลี่ยุกเกอร์ UBC กรุงเทพประกันชีวิต  วิริยะประกันภัย ลีโอเบอร์เน็ท โซนี่  TMA PMAT TIGT CDG Group ธรรมนิติ ศูนย์กฎหมายธุรกิจ บริษัทการจัดการบุคลากร 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai