อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ 

ประวัติการศึกษา     

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 • สาขา การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้จัดการอาวุโส สังกัดแผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
 • เจ้าหน้าที่กองประกวดอบรมการแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวด “นางสาวไทย” ปี 2532 – 2538 และให้แนวคิด, สีสันการแต่งหน้าสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537
 • Make - Up Artist ให้กับเครื่องสำอาง Revlon, เอสเต้ ลอเดอร์
 • Make – Up Artist ให้กับฝ่ายการตลาด เครื่องสำอาง 4 แบรนด์ ได้แก่ เฟสก้า,ปิแอร์ การ์แดงส์,โมเมนต้า,เดอ มาเบรนด์ ของบริษัท แพนคอสเมติกส์
 • ฝ่ายแฟชั่น (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว

ประสบการณ์ด้านการบรรยาย

 • วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสีสันให้กับบุคลิก ของสถาบัน   บุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากร เกี่ยวกับ Men’s Grooming สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • วิทยากรพิเศษทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และคณะกรรมการ การประกวดโครงการ “สุดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมอาชีวะศึกษา และกรมประชาสัมพันธ์
 • วิทยากรพิเศษ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • ผู้ชำนาญการฝึกอบรม (Training Specialist) สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • วิทยากรบรรยายให้หัวข้อ เทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดี  สำหรับพนักงานขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่ม Central Restaurants Group, (Pizza Hut,  Auntie anne’s, Mister Donut, KFC, Baskin Robbins, steak Hunter)
 • Training Operation (ฝึกอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ์ Nicole Comertics สินค้าบริษัทในกลุ่ม  เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • วิทยากรให้แนะนำเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งกายในรายการของบริษัท ยูนิเวอร์ไทย โฮลดิ้ง  จำกัด หัวข้อ “พลิกหมองเป็นขาว พลิกหาสาวโอโม่”
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย” ให้กับพนักงานแนะนำสินค้า บริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONAL CO.,LTD.

หลักสูตรที่บรรยายประจำ

 • หลักสูตร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • หลักสูตร ด้านการเสริมความงาม และการแต่งกาย (Make-up & Wardrobe Technique)
 • หลักสูตร ด้านการบริการ (Service Mind)
 • หลักสูตร ด้านการสื่อสารสำหรับงานบริการ (Communication Skills) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai