อาจารย์ คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัทโอสถสภา จำกัด
หัวหน้าแผนกทรัพย์สิน บริษัทโอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการคลังสินค้า LUBE LOGISTICS & DISTRIBUTION BP OIL (ประเทศไทย) จำกัด
รวมประสบการณ์การทำงานกว่า 23 ปี

ความถนัด
การบริหารคลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เทคนิคการบริหารจัดซื้อ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร
เทคนิคการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai