สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

" />

ปวีนา เปล่งฉวี

ประสบการณ์การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ Operator             บริษัท เอฟ บี ที สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่  Call Center         บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
 • Senior Customer Service    บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล จำกัด
 • On – Demand Sales Ex.     บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล จำกัด
 • Asst. Manager – Training   บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)
 • Manager – HRD Training    บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

หลักสูตรที่สอน

 1. การบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Service)
 2. ความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)
 3. เทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม / สัมมนา
 4. พลังทีมสู่ความสำเร็จ (Team building)
 5. มาตรฐานพนักงาน Call Center (Service Protocols for Call Center)
 6. การรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling
 7. Supervisory Skills
 8. DISC_Personality เพื่อพัฒนาการประสานงานในทีม

 

ตัวอย่างบริษัทที่เคยเป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรม

 

 1. บริษัทยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร Team Building
 2. บริษัท WPP (ประเทศไทย) จำกัดสาขา Group M  - วิทยากร Team Building
 3. บริษัท Creative Spike จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร Strength finder
 4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) – วิทยากร Team Building, หลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, Customer Complaint Handling
 5. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) – วิทยากร Team Building, หลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, Customer Complaint Handling
 6. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) RO8 (ภาคใต้ตอนล่าง) - เทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม / สัมมนา, เทคนิคการบริหาร และการบริการ สำหรับหัวหน้างาน
 7. บริษัท เจไอเน็ต จำกัด – วิทยากร Team Building, ความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน, Supervisor Skills
 8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด – วิทยากร Team Building
 9. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1764) จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร หลักสูตร ภาวะผู้นำ
 10. บริษัท ข้าวทอง หมากรุก จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร หลักสูตร Team Building
 11. บริษัท ดาวทอง มารีน จำกัด – วิทยากร หลักสูตร ความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน
 12. บริษัท สยาม ชิกเก้น โปรดักส์ จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร Team Building
 13. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) – อิมแพ็ค เมืองทองธานี – ผู้ช่วยวิทยากร Team Building
 14. ส่วนบริหารข้าราชการครู อบจ.บุรีรัมย์ – ผู้ช่วยวิทยากร Team Building
 15. บริษัท พี.ซี.ซี.เอ จำกัด – วิทยากร Team Building
 16. กลุ่มบริษัท ครีเอทีฟ สไปค์ – ผู้ช่วยวิทยากร Mini Walk Rally (Strength finder)
 17. บริษัท โอกีวี จำกัด (PR) – ผู้ช่วยวิทยากร Mini Walk Rally (Strength finder)
 18. บริษัท โซโห จำกัด – ผู้ช่วยวิทยากร Mini Walk Rally (Strength finder)
 19. บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเท็ม จำกัด (มหาชน) – วิทยากร Team Building
 20. บริษัท  ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด – กรุ๊ปเอ็ม (ส่วนงานบัญชี) – วิทยากร Team Building
 21. บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด – วิทยากร หลักสูตร “ความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน”, “Service with mind”, Super “Sales Selic”,” Train The Trainer”
 22. บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด – วิทยากร Team Building
 23. GroupM – MEC – วิทยากร Team Building
 24. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ส่วนงานบัตรเครดิต สำนักงานใหญ่) – ผู้ช่วยวิทยากร หลักสูตร Strength finder และการบริการความต่างระหว่าง generation
 25. บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – วิทยากร หลักสูตรความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน, Supervisor Skills, การบริการสำหรับพนักงาน FLS, DISC_ personality เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
 26. บริษัท TRS Engineering Supply Co.,Ltd – วิทยากรหลักสูตร ความคิดเชิงบวก เพื่อมุ่งความสำเร็จในการทำงาน, Service with mind, Super Sales TRS.

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai