อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

ประวัติการศึกษาและอบรม

 1. ปริญญาโท (XMBA-2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์  
 4. APEC IBIZ  COUNSELOR (Asia Pacific Small Business Counselor)
 5. TRAINER APEC IBIZ
 6. BUSINESS PLAN (ISMED)
 7. TQM Facilitator
 8. นักวิเคราะห์วินิจฉัย
 9. ฯลฯ

 

งานปัจจุบัน

 1. ณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2. ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. คณะทำงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนา สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. วิทยากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 5. อาจารย์พิเศษ International Logistics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. ที่ปรึกษาอิสระ เฉพาะทางและเขียนแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 7. ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การวางแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อ และ         ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
 8. วิทยากรเรื่อง ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
 9. ฯลฯ

 

งานในอดีต

 1. ADAMS THAILAND LTD.
 • โรงงานผลิตอาหาร ลูกอม หมากฝรั่ง เช่น Halls, Dentyne,
  Chiclets, Clorets,Trident, etc., Import and Export
  1. WARNER LAMBERT THAILAND LTD.
 • โรงงานผลิตอาหารและยา เช่น น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน (Listerine),    ยาลดคลอเลสเตอร์เลอร์ (Lopid, Lipitor), Benadryl, Caradryl, etc., Import & Export
  1. SCHERING PLOUGH INCORPORATION
 • Pharmaceutical Company เช่น Garamycin, Calantine, etc.
  1. THAI OFFSET CO. LTD
 • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
  1. ROTARY  INTERNATIONAL
  2. JIAM  ASSOCIATION
 • Import and Export

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai