อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์

ประวัติอาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์

การศึกษา

 คณะวิศวกรรม ม.ศิลปากร

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

    (จป.บริหาร) สมาคมความปลอดภัยนครปฐม

 GMP,HACCP

    สถาบันอาหาร

 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

    บ.มาลีสามพราน จก.(มหาชน)

 ISO 9000 (Auditor)

    SGS (Thailand) Co.,Ltd

 Logistics, Supply Chain Management,ECR(Efficient Customers Respond)

    ECR (Thailand) Institute

 หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในองค์กร ประมาณ 80 หลักสูตร     ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน”เครือซิเมนต์ไทย” เช่น  TQM, QC, 5 ส, ข้อเสนอแ

    

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

 Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จ ากัด

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

 บริษัท สยามเภสัช จ ากัด

 บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ   

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai