อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธรุการทั่วไป บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีซูซุ โคว้ยูฮะ จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี)

ผ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทพัทยาฟู้ดากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโตซีทากัด

อื่นๆ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai