อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

 

ประวัติการฝึกอบรม

 ศึกษาดูงานฝึกอบรมที่ บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน (Quality Engineering Concept for Automation Production System)

 ศึกษาดูงานที่ บริษัท YOUNGSIN METAL ณ ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 45 วัน

 ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP)

 ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ

 (Production Part Approval Process (PPAP) and Control Plan)

 การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)

 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)

 ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)

 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)

 ระบบวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

 The Importance of Dimensional Measuring Instruments.

 Dimensional Metrology Seminar.

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (Corperate Social Responsibilities (CSR) (ISO 26000)

 เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Conference 2007.)

 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด

 หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

 หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

 วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

 วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai