อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


-ประธานกรรมการบริหาร KriszdQuality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
-กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน)
-ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-กรรมการบริหาร TuVNord ประเทศไทย-เยอรมัน
-อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง
-ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai