อาจารย์ ธีรพร บุนนาค (ครูอ้น)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท  พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษาด้านไอทีและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับธุรกิจ SME

- หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน

- หัวหน้าแผนกด้านกลยุทธ์พัฒนาองค์กรและคู่คิดธุรกิจ

- วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

- โค้ชนักกีฬา

บริษัทที่เคยร่วมงาน

- Business plus

- Ambrose Wine & Spirits

- CP Group

- Patkol

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai