อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล

การศึกษา

ปริญญาโท: การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ประสบการณ์

อาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ
o กระทรวงมหาดไทย
o กระทรวงการคลัง
o ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร
o ทีโอที
o แคทเทดลคอม
o ฯลฯ

ที่ปรึกษา
o บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์
• ที่ปรึกษาวางแผนงานด้านงานบุคคล บัญชี และกระบวนการทำงาน
o บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส
• ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด
o บจก. น้ำนมไทย
• ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด
o บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี
• ที่ปรึกษาวางแผนงานด้านงานบุคคล
o บจก. ปั้งง่วนหลี
• ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai