อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน
- การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Professional Image)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
- การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Creative Presentation)
- การบริการด้วยหัวใจ (Service with Passion)
- มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)


ประกาศนียบัตร
• Train Image Trainer : Imagine Image Consultancy (Malaysia)
: The New You Academy
• Train the Trainer & Advance Color : Image Coaching Limited Partnership
• Train the Trainer : Atta9 Training
• Basic Professional Appearance / Business Etiquette / Dining Etiquette
: Institute of Image Training and Testing International IITTI (Canada)
• Card Coaching : Code of Success
• Professional Makeup : Sister Makeup
• Royal Silk Class Flight Attendant : THAI Airways
• Smart Anchor : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้ประกาศข่าว)


ตำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาภาพลักษณ์b
• วิทยากรอิสระ


ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) >> พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชั้นธุรกิจ)
• สถานีโทรทัศน์ไอทีวี >> ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ / ผู้สื่อข่าว

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai