ดร.ธงไชย แก้วสอาด

ดร.ธงไชย  แก้วสอาด

ประวัติการศึกษา

            -     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหการ (ฟิลิปปินส์)

-      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เนเธอร์แลนด์)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  :

 • ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการทำงาน  :

 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท
 • ISO 9001 & 14001 ADVISOR
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality & Environmental Management Representative)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมดิโกล์ฟ จำกัด
 • ผู้จัดการบริหารวัสดุ บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการบริหารวัสดุ / ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์                                   
 • บริษัท ผาแดง อินดัสตรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต / วิศวกรโครงการใหม่ / วิศวกรโรงงาน                        
 • บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด
 • ช่างเทคนิค / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต                           
 • บริษัท ยูเนี่ยนโยชิดะอุตสาหกรรม จำกัด

ความชำนาญพิเศษ  :

 • การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ)
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2000

ประสบการณ์อบรม / สัมมนาต่างประเทศ

 • Work Study (Philippines)
 • Financial Controller (Germany)
 • ISO 9000, 14000 (Japan)
 • ISO 9001 Auditor / Lead Auditor
 • Practical Course On Environmental Management System
 • Establishment And Internal Audit

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai