อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ประสบการณ์

เคยทำงานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อบรมและพัฒนาโครงการและหลักสูตรต่างๆ 
และเป็น วิทยากรบรรยาย ตั้งแต่ปี 2531 ถึงปี 2552 


ความถนัด

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
- บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- บริษัท อีตาเลียนไทย จำกัด 
- บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- บริษัทในเครือ ไทยซัมมิท จำกัด 
- สำนักงานศาลปกครอง 
- โรงพยาบาลศิริราช - ธนาคารออมสิน 
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
- บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
- บริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด 
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- องค์การโทรศัพท์ 
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
- บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai