อาจารย์ กรณ์ ทองศรี

วิทยากร: อาจารย์ กรณ์ ทองศรี

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต / ม.รามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร: Mini Master Of Management Program / NIDA
  • ประวัติการทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด เอ็มพลอยยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
  • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai