อาจารย์สมปอง คงนิ่ม

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ฝึกอาชีพและยกระดับฝีมือช่างซ่อมรถยนต์ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

เขียนหลักสูตรและจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านช่างยนต์ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างซ่อมรถยนต์

กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถไปทำงานต่างประเทศ

วิทยากรรายการวิทยุคลินิกช่าง

วิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETVกรมการศึกษานอกโรงเรียนรายการคนคบรถwww.Onie-mediacenter.com 

วิทยากรรายการโทรทัศน์ช่องเอ็ม เรื่องรถเรื่องเล็ก ให้กับบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิทยากรหลักสูตรโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพให้กับกรมการขนส่งทางบก

วิทยากรหลักสูตรโครงการรถโดยสารปลอดภัยผู้โดยสารวางใจใช้บริการให้กับกรมการขนส่งทางบก

วิทยากรหลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ( Defensive Driving)

เขียนหนังสือให้กับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ใช้รถอย่างคุ้มค่า, แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง,คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์, ช่างรถยนต์มือใหม่เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคทฤษฎี),เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)

ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ,เตรียมรถให้พร้อมก่อนและหลังน้ำท่วม,ขับได้ซ่อมเป็นอย่างมือโปร,ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่

รักรถ เข้าใจรถ,ตรวจรถเรื่องง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง และปัญหารถยนต์ยอดฮิต

เกียรติประวัติ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี พ.ศ. 2538

ปัจจุบัน

เป็นนักเขียนและวิทยากรอิสระให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai