อาจารย์ ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน    

 • Marketing Director-Alliance Business for Consultancy Co., Ltd.
 • Business Consulting Strategic Marketing Planning-APEC-IBIZ Certificated
 • Corporate Consultant-Marketing Strategies-Management Incorporation for North-eastern Enterprise Development(MIND)
 • Business Consultant-Strategic Marketing, NEC Program-FIPI, Private Companies
 • Marketing Management Instructor-Private University
 • NLP Instructor-Advance NLP Certified Diploma Master, CRTSP

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ-Thai Yamaha Motor Marketing Co.,Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรกิจ-Thai Yamaha Motor Marketing Co.,Ltd.
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-Alliance Business For Consultancy Co.,Ltd.
 • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและตลาด-บริษัท ฉัตรทองพร๊อพเพอตี้ จำกัด
 • ที่ปรึกษากลยุทธ์การขายและการตลาด Management Incorporation for North-eastern Enterprise Development (MIND)

ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาการ

 • Strategic Marketing Management – Smilez Magazine Columnist
 • Innovation Marketing Management-อุตสาหกรรมสาร สสว.คอลัมน์นิสต์
 • Proactive Sales & Marketing Management-วิทยากร ETC
 • Negotiation –วิทยากร ETC
 • Modern Integrated Marketing Management-วิทยากร Tarad.com
 • Retail Management-วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาโทการบริหารจัดการ
 • Marketing Management-วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาโทการบริหารจัดการ
 • Brand Management-วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
 • Product Development-วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
 • NLP Consultative Selling Skill-วิทยากร สสท

ความสามารถหรือความชำนาญพิเศษอื่น ๆ

 • วิทยากรฝึกอบรม โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจตามแนวทาง APEC-IBIZ
 • วิทยากรฝึกอบรม Marketing โครงการ NEC สสว
 • วิทยากรฝึกอบรม Strategic Marketing โครงการอบรมบ่มเพาะที่ปรีกษาธุรกิจ , FTPI
 • วิทยากรฝึกอบรม-สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ETC , Triple A
 • วิทยากรพิเศษ Productivity for Service Sector, Super SME Project, FTPI , MIND
 • ที่ปรึกษา Marketing, Business Plan โครงการ NEC สสว
 • ที่ปรึกษา Strategic Marketing บริษัทเอกชนฯ : อาศุ กรุ๊ป , โอเดียน แฟชั่นมอลล์, ฉัตรทอง พร๊อพเพอตี้, เกียรติยานยนต์แปดริ้ว , ส.เจริญชัย คอนกรีต, CHRSD : Mahidol, Sabaidee@Laos Hotel, Iverlight,@tomact Magazine,4th floor Café’; CRTSP, Yamaha Dealer, Beauty Garden 
 • ที่ปรึกษาพิเศษ Marketing โครงการ Super SME, สสวม FIPI

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai