สถาบันฝึกอบรมสัมมนา บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส

เราเป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาชีพในสายงานต่างๆหลากหลายด้วยผู้มีประสบการณ์จากการทำงานทางด้านบริหารจัดการ การบริการ การขาย การตลาด การพัฒนาบุคคล ถ่ายถอดนำเสนอออกสู่ภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพบุคคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน


ดูปฏิทินสัมมนา

หลักสุูตรเร็วๆ นี้

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai